Załatwianie spraw

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Elbląga i Gminy Milejewo określa sposób i tryb przyjmowania spraw i reklamacji.

Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci załatwiane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

O sposobie załatwienia reklamacji Klient jest powiadamiany w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Spółki.