Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109 330 500,00 zł. dzieli się na 218.661 udziałów po 500,00 zł każdy udział.