Dane ogólne


Pełna nazwa firmy :
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Adres :
ul.Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Telefon centrali :
+48 55 2307105

Fax :
+48 55 2307103

Podstawa działalności :
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

Konto Bankowe :
Bank Millennium Spółka Akcyjna
66 1160 2202 0000 0000 6191 3067

REGON :
170172210

NIP :
578-00-02-157

Wysokość kapitału zakładowego: 109 330 500 PLN